Incubators

  • Green PAC iLab is een innovatief knooppunt waar starters een veelbelovend concept van een kunststof (deel van een) product versneld kunnen ontwikkelen tot een serieuze, concurrerende speler op de markt.
  • LaunchLab helpt startups bij de realisatie van hun ideeën. Zij investeren in een regionaal ecosysteem met een actieve community en het ideale klimaat voor de ontwikkeling van ideeën tot en met de lancering in de markt.
  • The Green East ontwikkelt de circulaire economische toekomst van de agri- en foodbusiness. Zij staan aan de basis van green development door te zorgen voor kruisbestuiving tussen startups en het faciliteren van ondernemersgericht experimenteel onderzoek in laboratoria, kassen, kweekkamers en proefvelden. 
  • De Creatieve Coöperatie is een locatie waar creatieve ondernemers en studenten samenwerken en ondernemerschap wordt gestimuleerd, kennis wordt gedeeld en innovatieve producten en diensten worden ontwikkeld.
  • ConceptLab is een onderneming die product ideeën uitwerkt tot een haalbaar concept. ConceptLab richt zich op innovatieve productontwikkeling, gedragen door samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. 
  • De Ontwerpfabriek is een concept waarin samen met het beroepenveld en het (hoger) onderwijs, een nieuwe leer- werkomgeving wordt gecreëerd. Doel is te innoveren in een lab-achtige setting.
  • LAB038 is dé ontmoetings- en werkplek voor innovatieve, startende ondernemers die zich bezig houden met de ontwikkeling van producten en technieken die helpen de energietransitie te versnellen.
  • Climate Campus is dé ontmoetings- en werkplek voor innovatieve, startende ondernemers die zich bezig houden met de ontwikkeling van producten en technieken die bijdragen aan de ontwikkeling van klimaatbestendige delta’s.

Geef jouw ondernemerschap vandaag nog een boost en meld je hier aan voor het Startersprogramma.

cookies toestaan?